Jack London - Uçurum insanları

Jack London - Ucurum insanlari

Jack London bir karar alır: 1902'de Güneş Batmayan Ülke olarak anılan Büyük Britanya'nin başkenti Londra'nın doğu yakasına gider ve orada sıradan bir fakir insan kılığında dönemin şartlarını inceler. Romanda İngiltere'nin seçkin insanlarının lüks yaşamına karşın onun değişiyle "uçurum insanları"nın yoksulluk ve sefalet içindeki yaşayışlarını ele alır. Anlatılan dönem Büyük Britanya'nin altın çağıdır ancak Londra'nın doğu yakasında tam bir sefalet hüküm sürmektedir.
Jack London'ın, "uçurum insanları"nın bu durumlarını onların içinde yaşayıp onlardan biri olarak anlatması dönemin İngiltere'sindeki halkın gerçek yaşam şartlarını anlatan kaynak niteliğindedir. Jack London kimi zaman dönemin mahkeme belgeleri ile zenginleştirdiği romanında bu belgelerle mala karşı işlenmiş suç ile cana karşı işlenmiş suçların cezalandırılmasındaki çarpık orantıyı da okuyucusuna sunmaktadır.

Similar Post You May Like

Vivo-Book

Yazıçılar (Poets / Поэты)