Haqqımızda

Vivo-Book.com Virtual Kitabxananda Azərbaycan, türk, rus, ingilis və başqa dillərdə dedektiv, roman, dram, povest, elmi, tarixi, bədii, dini, ictimai-siyasi kitabların elektron variantını əldə etmək mümkündür. Saytda dünya ədəbiyyatının ana dilimizə çevrilmiş müxtəlif tərcümələr, maraqlı yazılar, bilginin əsas istiqamətlərini əhatə edən oxunaqlı materiallar, şəbəkə əsərləri, ən yeni ədəbiyyat nümunələri, İnternet əsərləri və b. mətnlər yer alıb. Şəbəkədən istifadə etmək pulsuzdur. Portalda, eləcə də, sizi maraqlandıran kitabları elektron daşıycılar formatında əldə etmək imkanı var. Milli və dünya Elektron Kitabxanaların ünvanları (Litres, BooksAMillion, wattpad, Amazon-book, ebay-book, Alibris) yazarlar haqqında məlumatlar, yazılı, daha başqa maraqlı keçidləri də məhz burada axtarıb tapmaq imkanı var... Virtual Kitabxanada dünya ədəbiyyatının - ədəbi-bədii, elmi-filoloji, fəlsəfi-kulturoloji düşüncəsinin maraqlı, bir sözlə bəşəriyyətin indiyə qədər yaratdığı dəyərli nümunələrindən ibarət intellektual e-resurs toplanılmıçdır. Azərbaycan, türk, rus, ingilis və başqa dillərdə elmi, tarixi, bədii, dini, ictimai-siyasi kitabların elektron variantını əldə etmək mümkündür.

Vivo-Book.com səhifəsindən yüklədiyim kitabları necə aça bilərəm?

Kitabların əksəriyyəti .pdf fomatındadır. Kitabları açmaq üçün Adobe reader proqramından istifadə etmək lazımdır.

Vivo-Book.com səhifəsində e-book resursun genişləndirilməsi üçün necə kömək edə bilərsən?

Əgər sizdə də Azərbaycan dilində elektron kitablar mövcuddursa, bizə göndərə bilərsiniz info@vivo-book.com

Hər hansı bir xəta ilə rastlaşdığnız zaman bizə müraciət edin. Resursa yerləşdirilən kitablar təqdimat xarakteri daşıyır. Kitabın müəllifi tələb etdiyi təqdirdə vəsait vebsaytdan götürülə bilər.

An electronic book (or e-book) is a book publication made available in digital form, consisting of text, images, or both, readable on the flat-panel display of computers or other electronic devices. Although sometimes defined as "an electronic version of a printed book", some e-books exist without a printed equivalent. Commercially produced and sold e-books are usually intended to be read on dedicated e-reader devices. However, almost any sophisticated computer device that features a controllable viewing screen can also be used to read e-books, including desktop computers, laptops, tablets and smartphones.

About Us

Vivo-Book.com - There possible to obtain an electronic version of Azerbaijan, Turkish, Russian, British and other languages detective, novel, theater, narrative, scientific, historical, artistic, religious, social-political e-books. There are various translated translations of the world literature in our native language, interesting writings, legible materials covering the basic aspects of information, network works, the latest literature examples, Internet works and Texts. Network usage is free. At the same time, the portal has access to books of interest to you in electronic form. There is also the possibility to reveal the written, further interesting links here about the addresses of the national and world Electronic Libraries (liter, Booksamillion, Wattpad, Amazon-book, ebay-book, Alibris) ... The Virtual Library is the literary Artistic, scientific and philosophical, philosophical-historical thought is interesting, in short, intellectual e-resources which are made up of precious examples created by humanity as yet. It is possible to obtain an electronic version of Azerbaijan, Turkish, Russian, English and other languages scientific, historical, artistic, religious, social-political e-books.

How do I read books that I upload from Vivo-Book.com?

Most of the books are in .pdf format. You need to use the Adobe reader application to open books.

How can you help to expand your e-book resurf with Vivo-Book.com page?

If you have Azerbaijani, Turkish, English, Russian electronic books, you can send them to info@vivo-book.com

Please contact us when you encounter any errors.

The books that are placed in the Resursa bear promotional character. The material can be taken from the website if the book owner requires it.

Yazıçılar (Poets / Поэты)